Boží pomoc v těžkém utrpení

Marie Blahůšková

...Poznala jsem úžasný dotek lásky Boží...
Píšu vám svědectví, kdy jsem se přímo setkala s živým Ježíšem. V modlitbě jsem začala prosit o pomoc v mém těžkém utrpení v rodině. Dostala jsem se do modlitebního společenství. Při modlitbě se jeden bratr zeptal kdo potřebuje modlitbu? Že dostal od Pána slovo, že se má za někoho modlit. Řekla jsem, že to jsem já. On se nade mnou modlil a pak jsem dostala dar Ducha Svatého - modlitby v jazyku. Po tomto daru jsem dostala světlo a širší rozhled do života. Poznala jsem úžasný dotek lásky Boží, Boží vedení a slovo Boží ve velké moci. Po tomto daru to mé utrpení bylo poloviční. Doporučuji při utrpení a bezradnosti volat k Bohu. Ježíš žije! Bůh je největší láska, pomoc a naděje. Marie Blahůšková, Hodonín

Kategorie:

Zobrazeno 24795x

Celkové hodnocení: 3.24

(5 = Nejvíce oslovující)