Žila jsem v obavě, že nebudu moct mít svoje děti.

Pavla Kučerová

Když se mne zeptali, za co chci, aby se pomodlili, řekla jsem, že máme problém s početím dítěte. Přímluvná modlitba začala, i já jsem se modlila s ostatními a za chvíli jsem začala fyzicky cítit návaly tepla...
   Než jsme se se Standou vzali, upozornila jsem ho, že je možné, že nebudu moct počít dítě. Aby si vše dobře zvážil, zda si mne s tímto rizikem bude chtít za manželku vzít. Měla jsem k tomu více, zejména zdravotních, důvodů. Jedním z nich byla i skutečnost, že jsem prodělala rakovinu děložního čípku. A tak jsme se také marně po svatbě několik měsíců pokoušeli miminko počít. To už jsem se společně s manželem i účastnili Kurzu Alfa, které se pořádaly v Kroměříži u sester svatého Vincence a o nichž jsme se dozvěděli od mého bratra. Zdravotní problémy a směny v práci mi zabránily v účastni na všech setkáních Alfy. Manžel byl v tomto poctivější a nevynechal ani víkend. Třeba i on někdy napíše své osobní svědectví. Pro nás oba se ale stalo důležitým, že Kurzy Alfa měly své nezávazné pokračování ve formě malého společenství, kam jsme byli hned počátkem letošního roku pozváni. 90 minutové setkání s chválami a sdílením proběhlo a na závěr přišlo na modlitbu společenství za každého z účastníků setkání a za jeho individuální potřeby. Když se mne zeptali, za co chci, aby se pomodlili, řekla jsem, že máme problém s početím dítěte. Přímluvná modlitba začala, i já jsem se modlila s ostatními a za chvíli jsem začala fyzicky cítit návaly tepla. Židlička, na které jsem seděla, byla najednou jako radiátor. Ruce, které ke mně byly vztažené, byly jako tepelné zářiče. Měla jsem dojem, že jsou v mé těsné blízkosti, ale když jsem otevřela oči, viděla jsem, že ruce Pavla, Jindřišky a dalších jsou přece jen docela daleko ode mne a přitom jsem vnímala to neskutečné teplo. Úplné závany tepla. A uvnitř mne jakby vše hořelo. A najednou mi přišlo ujištění, že se „to povede“. A rozlil se mi po těle příjemný a uklidňující pocit.
   Za nějaký čas jsme měli u sester Vincentek první tzv. „poAlfové setkání“, kde jsme především povzbuzováni, abychom se zapojili do malého společenství, které se pravidelně schází každý týden. A když jsme v průběhu setkání sdíleli, jak jsme se za uplynulé období měli, a jak se nám daří žít víru v Pána Ježíše, nešlo udržet to velmi čerstvé a křehké tajemství, že mi právě lékař oznámil, že pod mým srdce pulsuje nový život… Popravdě, bylo to asi hodně odvážné a měla jsem i docela strach, abychom to nějak „nezakřikli“, a taky to doma ještě nikdo nevěděl, ale byl to takový nával nádherné radosti, že ta zpráva musela jít ven…
                           Dnes už je vše potvrzeno i tou moderní technikou, která dokáže ukázat skrytý obsah mého těla a byť sice ještě nevíme, zda chlapeček nebo holčička, je už zcela jisté, že miminko počato bylo, přestože jsem byla téměř přesvědčena, že k tomu v mém případě asi nikdy nedojde. Pán Ježíš je úžasný a Duch svatý potvrdil, že je skutečně dárcem života. Pavla, K. Holešov, duben 2016

Kategorie:

Zobrazeno 16630x

Celkové hodnocení: 3.07

(5 = Nejvíce oslovující)