Připodobnění člověka k nástroji v Boží ruce.

Pavel Kaše

Člověk je jako živé dláto v ruce Boha - Tvůrce. Bůh jediný ví, jak dlátem opracovávat kámen tak, aby vzniklo nádherné umělecké dílo...

Člověk je jako živé dláto v ruce Boha - Tvůrce. Bůh jediný ví, jak dlátem opracovávat kámen tak, aby vzniklo nádherné umělecké dílo. Bůh také ví, jakou silou má paličkou do dláta udeřit, aby se kámen správně opracovával a dláto se nepoškodilo. Pokud člověk - dláto spolupracuje s Bohem - Tvůrcem, tak dojde k vytvoření nádherného uměleckého díla (naplnění smyslu lidského života). Pokud se ale dláto vzepře v ruce Boha a začne si samo dělat co chce, tak může nenávratně poškodit kámen nebo samo sebe. Bůh bez svobodného souhlasu dláta nechat je jím vést, nemůže kámen sám opracovávat.

Jediné řešení k nápravě je pokorný návrat dláta zpět do ruky Boha. Nejprve ale dláto musí uvěřit, že jedině podrobením se do láskyplné ruky Boha - Tvůrce je možno něco vytvořit, i když se to tak všeobecně vůbec nejeví jako pravděpodobné. Zvláště, když víme, že do nás Bůh bude muset paličkou hodně bušit, aby dohnal, co jsme svou vzpourou zkazili nebo zanedbali. Pokud vzpoura byla rozsáhlejší, tak může dojít k nenávratnému poškození kamene (naplnění smyslu našeho života) nebo dláta (našeho dušeního i tělesného zdraví). Jediný Bůh ví, jak má umělecké dílo, které stvořil, vypadat. Proto pouze On může námi poškozený kámen nebo dláto opravit (pouze s naším svobodným souhlasem) a umělecké dílo dovést do úspěšného konce v nebi.

Pavel Kaše, Stod (Plzeň - jih), červenec 2003

Kategorie:

Zobrazeno 19996x

Celkové hodnocení: 2.99

(5 = Nejvíce oslovující)