Nabízím ti svou lásku a své přátelství

Ježíš

Pokoj s tebou. Jmenuji se Ježíš a chci ti touto cestou říci, že tě miluji a že mi na tobě nesmírně záleží. Možná, že tomu nyní nevěříš, ale toto je plná pravda: Stvořitel a vládce celého světa a vesmíru tě miluje zcela osobní láskou a má o tebe a o tvůj život velký zájem.
Ano, toužím po přátelství s tebou. Po vzájemném, osobním vztahu mezi tebou a mnou. Vůbec netušíš, jak dobře tě znám. Netušíš, že o tvém životě, jak vnitřním tak i vnějším, vím úplně všechno. Do nejmenšího detailu. I to je předpoklad, abych tě mohl milovat zcela osobně, zcela konkrétně a to bez jakýchkoliv podmínek. Nikdo na světě ti nemůže rozumět jako já. Nikdo tě nemůže chápat tak jako já. Právě proto, že nikdo na světě tě nezná tak dobře jako já. Největší touhou mého srdce je starat se o tebe a obdarovávat tě v každém okamžiku tím nejlepším, co právě potřebuješ.
Miluji tě, ať si to uvědomuješ nebo neuvědomuješ, ať chceš nebo nechceš. Přestože jsem všemohoucí, jednu věc udělat nemohu. Nemohu tě přestat milovat…
Miluji tě s tvými přednostmi i chybami.
Nemiluji tě pro tvé přednosti, ale s tvými přednostmi.
Nemohu tě přestat milovat pro tvé chyby. Miluji tě i s nimi.
Miluji tě s tvými hříchy i s tvým úsilím, které vynakládáš, bez ohledu na to jestli máš bohatství nebo máš nouzi.
Protože tě dokonale znám, nemusíš si přede mnou dávat žádnou masku, jak to často činíš před lidmi.
Miluji tě, protože můj Otec tě stvořil pro lásku. A vůbec nezáleží na tom, jestli o této lásce víš nebo nevíš, jestli s ní spolupracuješ, či nikoliv.
Nemiluji tě pro tvou dobrotu či dokonalost, ale proto, že dobrý a dokonalý jsem já.
Nedávám ti žádnou podmínku, abych tě mohl milovat. Má láska je bezpodmínečná. Nemůžeš učinit vůbec nic, abych tě miloval více, stejně tak nemůžeš učinit nic, abych tě miloval méně. Miluji tě celou svou mocí a silou všemohoucího Boha. Boha, který stvořil veškerý vesmír, všechno viditelné i neviditelné, který stvořil i tuto planetu Zemi, na které žiješ. Nenalezneš na Zemi ani v celém vesmíru nic většího a dokonalejšího, než je má láska k tobě.
To je základní pravda o tvém životě:
Bůh si tě zamiloval a miluje tě zcela osobní, bezpodmínečnou a neměnnou láskou.
Láskou, která je větší než veškerý viditelný i neviditelný vesmír.
Láskou, která má stejný rozměr jako Bůh, protože Bůh je láska.
Já jsem láska.
Miluji tě, a nikdy tomu nemůže být jinak.

Zobrazeno 1713x

Celkové hodnocení: 2.0

(5 = Nejvíce oslovující)