Podařilo se mi úplně otevřít srdce...

Petr Hastík

Osobně jsem měl největší duchovní prožitek při kterém se mi podařilo úplně otevřít srdce, takže jsem potom v kapli cítil jak Ježíš proniká do mého srdce.
Vážení organizátoři kurzu Filip. Píši Vám své poznatky a prožitky z tohoto kurzu. Celkově hodnotím kurz velmi kladně a myslím si, že tímto kurzem by měli projít všichni křesťané. Jako na každého, i na mne zapůsobily okamžiky, při kterých si člověk uvědomil, že nestojí před svými spolubratřími, ale před samým Bohem. Osobně jsem měl největší duchovní prožitek při kterém se mi podařilo úplně otevřít srdce, takže jsem potom v kapli cítil jak Ježíš proniká do mého srdce. Zaplavila mne vážná radost, protože jsem si uvědomil, že od nynější doby nejednám a nemluvím sám, ale skrze mne mluví a jedná také náš Pán. Ať všemohoucí Bůh žehná Vaší činnosti. Ježíš žije Haleluja !!!!!!!!!!! Petr Hastík, Napajedla, 51 let, květen 1998

Kategorie:

Zobrazeno 12581x

Celkové hodnocení: 2.82

(5 = Nejvíce oslovující)