Byl jsem mrtvý, dnes žiji díky Ježíši

Jan Volf

V lednu 2012 při modlitbě spasení mnou projela zmrazující síla lásky srdcem a celým tělem, že jsem nevydržel stát na nohou, padnul jsem tak ohromnou láskou a radostí a začal jsem plakat, bylo to tak strašně silné a je dodnes. Nezažil jsem srovnatelnou lásku v dosavadním životě...
   Rád se podělím o své svědectví, které se nyní odvažuji poslat...
   Jsem 40 letý muž, jmenuji se Honza. Jsem jako malý po narození křtěný, ale s živou vírou jsem se setkal jen u naší babičky - maminky mého táty, který je biřmován jako malý kluk, ale praktikující nikdy moc nebyl, hodně pil a to se taky podepsalo na jeho vztahu ke své dceři a mé sestře. Bohužel ji fyzicky a duševně trýznil, a to se pak bohužel na ní podepsalo, že si několikrát sáhla sama na svůj život, i když její nemoc schizofrenie a maniodepresivita se jí rozjela, jak tvrdí, z nešťastné lásky.
   Mám ještě staršího bratra, sestru, taťku a mámu, která, jak tvrdí, se za nás modlí, ale do kostela moc nikdy nechodila. Nevedl jsem vůbec dobrý život. Vše jsem rádoby věděl, nedal jsem si od nikoho říct ohledně mého podnikání, financí, hodně jsem pil, jezdil na večírky, střídal ženy, byl jsem v minulosti bývalou přítelkyní, která je alternativní léčitelkou zasvěcen do reiki, užíval jsem homeopatické kuličky, byl jsem na astrologii u známého astrologa, dále shiatsu, karty atd. za účelem uzdravení, o kterých jsem si myslel, že mi pomohou. Ve finále jsem byl vnitřně ohromně prázdný a nešťastný. Provázely mě černé můry, deprese a vnitřní strachy a ty se odrážely ve všem. Vůbec jsem nevěděl, kam v životě jdu a pořád jsem si něco nalhával.
   V roce 2007 jsem odešel od našich z domu a pronajal si byt na Jižním městě Kateřinky v Praze a můj svobodný život se tenkrát rozjel bohužel v střídání žen, pití alkoholu a dělání dluhů. Člověk způsobuje rány sobě a lidem ve svém okolí, aniž si to uvědomuje. Několikrát u našich doma byli exekutoři kvůli mým dluhům.
   O Vánocích 2010 mi tehdejší kamarádka v Praze nabídla jít ke sv. Salvátoru na otce Halíka na adventní mši, ale pak se nějak neozývala a já ji ještě musel přemlouvat, aby šla, tolik jsem se tam těšil. V březnu r. 2011 jsem ležel doma s ohromným vnitřním šokem a neklidem a doktor nevěděl, co mi je. Teď už vím, že to bylo z šoku ze spaní s ženami a špatného žití. V té chvíli jsem pocítil touhu přečíst si parafrázovanou malou Bibli Nového zákona, ale nedočetl jsem ji. Nikdy v životě jsem nepřečetl celou knihu, nyní jsem však už přečetl víc než čtyři knihy zabývající se duchovním životem. Začal jsem si prohlížet webové stránky o Panně Marii a Ježíši a cítil jsem ohromnou touhu po BOHU. Začal jsem se modlit, najednou jsem měl velikou chuť chodit do kostela v Praze, pobývat u svatostánku a našel jsem tam hluboký pokoj a lásku Pána Ježíše.
   V roce 2011 jsem přišel o práci, která mě nebavila. Po 34 letech jsem poprvé v životě byl u svaté zpovědi. V roce 2012 jsem v pražském bytě zažil opuštění svého fyzického těla, kdy jsem živě viděl a cítil své duševní tělo Sebe ve lněné košili, byl jsem tažen zlatavým tunelem nahoru a po chvíli jsem byl hozen zpět do fyzického těla ležícího v posteli, živě jsem viděl a cítil, jak pomalu zapadám zpět. Nic podobného jsem předtím nezažil a začal jsem se s tím vnitřně vyrovnávat.
   V lednu 2012 při modlitbě spasení mnou projela zmrazující síla lásky srdcem a celým tělem, že jsem nevydržel stát na nohou, padnul jsem tak ohromnou láskou a radostí a začal jsem plakat, bylo to tak strašně silné a je dodnes. Nezažil jsem srovnatelnou lásku v dosavadním životě. Několikrát jsem viděl ve snu Pannu Marii a zažil pohlazení jejím tak krásným mateřským, sladkým, hlasem naší mámy. Máme takovou Lásku od naší Mámy, nezažil jsem žádnou podobnou.
  Podzim 2013 jsem ve snu viděl někoho, jako Ježíše v pytlové říze. Měl černé delší vlasy, vousy a hnědé oči v ruce držel zlatý klíč. Pak vedle mne ležel i na posteli a ve snu pak začal celý zářit. Co se mi stalo, odkazuje na verš z Bible knihy Zjevení 1. 17. Když jsem ho spatřil, padl jsem k jeho nohám jako mrtvý. Ale on na mě položil svou pravou ruku a řekl mi: "Neboj se. Já jsem Ten první i poslední, 18. ten Živý. Byl jsem mrtvý, a hle, jsem živý na věky věků. Amen. A mám klíče pekla i smrti. Pán mi přišel otevřít mříže temnoty žaláře, ve kterém jsem byl víc jak 33 let. Pak jsem viděl v jiném snu světlo ve 2 trojúhelnících, které se jakoby rozestoupily a vniklo tam ohromně pronikající bílé světlo a začal zářit krásný bílý kříž Ježíše Krista, který měl pod nohama zeměkouli. Kdyby mi před 3 lety někdo říkal o víře v Boha, Ježíši a andělu strážném, smál bych se mu.
   V roce 2014 jsem přijal svátost biřmování v naší farnosti. Díky Ježíši jsem se osvobodil od následků okultismu, vnitřních strachů a nepokojů, alkoholu, večírků a letmých vztahů absolvoval jsem i exorcismus v Praze, i když člověk je pořád na cestě. Nyní pracuji, splácím dluhy a bydlím na Praze 9. Po absolvování exercicií P. Anthonyho Saji VC roku 2012 nástupce otce Billa cítím a vím, že je Bůh Ježíš a že mě uzdravuje. Ze srdce Mu vděčím za život, jinak bych už nebyl mezi živými, tím jsem si jist. Můj kamarád se začal obracet a přijal též svátost biřmování nyní se mnou. Snažím se předávat Poselství lásky Ježíše Krista dalším lidem v této nedobré době. Doporučuji všem, kteří v životě tak nějak přešlapují a nechávají se unášet větrem, aby přijali do života skutečného živého Pána Ježíše, který tě bude milovat, zahrne tě neutuchající Láskou a Mariinou matčinou starostí v každém problému života a budeš mít živou naději a důvod proč opravdu žiješ a najdeš vnitřní pokoj.
   Díky Pánu jsem našel práci, co mě baví. Celé 2 roky sem se za ní modlil, od lidí, kteří mi říkali, ať do církve nelezu, naopak jsem tam šel, když jsem byl v životě nejvíc na dně a našel jsem tam poklad pravdy, cesty a života, kterým je Ježíš. Nenaleťte prosím léčitelům a ezoterikům to není od Boha. Chválím Tě, Ježíši, děkuji Ti, Ježíši. Bůh Vám žehnej!

Kategorie:

Zobrazeno 13297x

Celkové hodnocení: 3.28

(5 = Nejvíce oslovující)