Vánoční poselství ukryté v mraveništi.

Ludvík Šojdr

... Když nikdo nenalézal správnou odpověď, Ježíš řekl: „Je jediná možnost jak je zachránit. Stát se mravencem a ukázat jim vlastním příkladem co znamená žít LÁSKU…
Když před 2 tisíci lety přijal Stvořitel veškerého světa i vesmíru v člověku jménem Ježíš lidskou podobu a chodil po této zemi, ukazoval lidem pravdy života na tzv. podobenstvích. Představuji si, že kdyby v Galileji či Judsku byla takové krásné mraveniště jako v našich lesích, zastavil by se u jednoho z nich a zeptal by se zástupů, které ho provázely: „Představ si člověče situaci, že jsi z lásky stvořil tyto mravence a ukázal jim, jak mají žít v lásce a přátelství. Oni však záhy tebe, i tvé rady odmítli a vydali se vlastní cestou. Cestou která vede do záhuby. Co bys pro své mravence udělal, abys je zachránil?“… Když nikdo nenalézal správnou odpověď, Ježíš řekl: „Je jediná možnost jak je zachránit. Stát se mravencem a ukázat jim vlastním příkladem co znamená žít LÁSKU….“ ... a proto se Bůh stal z lásky k člověku v judském městě Betlémě člověkem. A každému, kdo tomu uvěří, ukazuje kudy vede cesta k životu, kudy vede cesta LÁSKY… Nad mraveništěm se zamyslel a pokoj všem lidem dobré vůle přeje Ludvík Šojdr, Společenství pro Ježíše Kroměříž, prosinec, Vánoce 2004

Kategorie:

Zobrazeno 40717x

Celkové hodnocení: 2.97

(5 = Nejvíce oslovující)