Poušť a pokušení

Ludvík Šojdr

Nabídl mi opakovaně odměnu sto tisíc, pokud v jeho úvěrových případech při mých oceněních nemovitostí přimhouřím oko, samozřejmě vždy tak abych si to byl schopen obhájit. Z mého profesního pohledu tedy nemělo jít o žádný problém, žádné pochybení, žádný podvod. Nikdo se ani nedozví, že svou odměnu dostanu. Čisté peníze. Sto tisíc. Jak často člověk dostane takovou nabídku? A ještě ve finanční situaci, v níž se naše kancelář...
   Pracuji jako soukromý podnikatel. V malé obchodní společnosti nabízející služby oceňování majetku a realitní kanceláře zaměstnávám další 3 pracovníky. Respektive od února už pouze dva. Ani ve snu by mne nenapadlo, že do naší práce připutuje krize tak brzy a tak silně. Zcela nečekaně nám již v říjnu 2008 spadly měsíční tržby na 50% dlouhodobého měsíčního průměru, letošní lednové výsledky byly ještě horší… Ani jsem neprotestoval, když Jirka v půlce ledna přišel a oznámil mi, že by rád v lednu dohodou skončil. I když jsem si s těžkým srdcem uvědomoval, kolik času a energie stojí někoho do naší činnosti trochu zasvětit.    Každé ráno se s Honzou stavíme před Pána s modlitbou žalmu s osobní modlitbou i modlitbou Páně a přinášíme mu své životy, naši práci, díky za vše čím nás provází, ale i obavy o budoucnost. Stejně tak jsme se před Něho postavili i 11. února. Při četbě žalmu se mi v podvědomí honila ta čtyřměsíční poušť, kterou procházíme, když jsem si z ničeho nic uvědomil.. poušť.. POUŠŤ.. To je přece poušť !!!.. A současně s tím se mi vybavila nabídka, kterou mi den předtím učinil na osobní schůzce jeden finanční poradce. Nabídl mi opakovaně odměnu sto tisíc, pokud v jeho úvěrových případech při mých oceněních nemovitostí přimhouřím oko, samozřejmě prý vždy tak, abych si to byl schopen obhájit. Z mého profesního pohledu tedy nemělo jít o žádný problém, žádné pochybení, žádný podvod. Nikdo se ani nedozví, že svou odměnu dostanu. Čisté peníze. Sto tisíc. Jak často člověk dostane takovou nabídku? A ještě právě ve finanční situaci, v níž se naše kancelář nalézá.. Sto tisíc by moc, moc pomohlo, je desátého - právě výplatní termín a už druhý měsíc jsou všichni bez prémií, naše závazky mají zpoždění, náš pro projekt "Kósek dobra" a webové stránky www.kromeriz.cz není z čeho financovat.. Prostě, "nestíháme".. Popravdě mi ten člověk už v telefonu byl trochu podezřelý. Chtěl se setkat beze svědků a to je vždycky trochu zvláštní. Takže jsem si raději předem něco o zakázce, o kterou jednalo, zjistil. Především díky tomu jsem se při jednání velmi rychle orientoval a dovtípil (to mi samozřejmě neřekl a ani netušil, že já už tuším..), že ty peníze půjdou, s největší pravděpodobností, z hypotéky na navýšenou kupní cenu pro lidi, kterým v exekuci byl prodán dům a nyní jej od přechodného vlastníka za tuto vyšší cenu odkupují zpět. Tedy čím vyšší ocenění, tím větší zisk.. Reagoval jsem tedy rychle a docela na mne třeštil oči, když jsem mu řekl, že děkuji, ale že z jeho obchodů mu nebudu „ukrajovat“..    Pokušení. Poušť a pokušení na poušti. Najednou mi to při té modlitbě žalmu úplně všechno došlo. Úplně mne zamrazilo takovým tím hlubokým niterným Božím dotykem. Možná to taky znáte. Hned se mi totiž vybavilo i předchozí pokušení, kterému jsem ale na rozdíl od tohoto podlehl. Byl to takový kompromis, kde šlo o tisícikorunu, kterou připočítám ke svému standardnímu vyúčtování a pak v obálce pošlu zpět tomu objednavateli ocenění (z pochopitelných důvodů nejdu do detailů na čí úkor ta tisícovka byla..). Bylo to začátkem prosince, neměli jsme v tom okamžiku prakticky žádnou práci na oceňování a ten člověk potřeboval vypracovat hned 4 ocenění, tak jsem kývl. Omluvil jsem si, že to je jeho „problém“, já z toho přece žádný profit nemám a lidé musí z něčeho žít.. navíc bylo těsně před Vánocemi..    Teď se mi ale rozsvítilo. Pokušení. Ano, byl to jeho problém a jeho podvod, já jsem z toho měl spíš ztrátu na dani z té tisícovky, ale já jsem mu vlastně v tom hříchu pomáhal... Okamžitě jsem pochopil a rozhodl se, že s tím skončím..    Prožil jsem úžasnou úlevu i radost, že mi Bůh dal toto poznání. A současně s tím poznáním situace (poušť a pokušení na poušti) přišlo to známé zvláštní mrazení, když Bůh promlouvá.. Že by současně i konec pouště? Nevím, něco mi říká, že ano, ale je moc krátká doba, abych to takto mohl hodnotit.. Stala se ale zvláštní věc. Právě ten den, kdy mi ráno při žalmu přišlo to poznání situace, bylo den po výplatách a na účtu nebyly potřebné peníze na platbu splátky leasingu, která měla trvalým příkazem odejít. Další den jsme se nezávisle já i má asistentka dívali na účet, zda tam náhodou nějaké peníze nepřišly. Nepřišly a leasing nebyl zaplacený. O dva dny později jsem se podíval sám znovu, zinkasoval jsem totiž nějakou hotovost, chtěl jsem ji zanést na účet, a dát příkaz k úhradě ať nejsme s tím leasingem v prodlení a při té kontrole jsem zjistil, že nejen, že tam už peníze jsou, ale že byly už i před těmi 2 dny a že dokonce i leasing byl v termínu zaplacen.. Je to pro mne záhada.. Nikdo mi nevysvětlí, jak je to možné, že jsme to dva nezávisle na sobě přehlédli.. Popravdě to ani nějak vysvětlovat nechci. Nevím, zda jsme ještě stále na poušti a mám čekat ještě i to třetí pokušení (jako měl Pán Ježíš) nebo už jsme v údolí úrodného Jordánu… Nejen ty podivné věci na účtu mi říkají, že by měla být poušť již za námi.. Ale už i za to co jsem si mohl touto zkušeností prožít jsem vděčný a povzbuzený a věřím, že Pán má i v této oblasti mého života svůj přesný čas. Nejlepší čas..    Chvála Jemu. Za poušť, jíž si mne podmaňuje i za Jordán, jehož vodou žehná naši práci.. Za Slovo ŽIVOTA, které nám všem dává, byť by přicházely i roky "sucha"... Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu. Bude jako strom zasazený u vody; své kořeny zapustil u vodního toku, nezakusí přicházející žár. Jeho listí je zelené, v roce sucha se ničeho neobává, nepřestává nést plody." Jer 17,7-8  Ludvík Šojdr, únor 2009

Kategorie:

Zobrazeno 22517x

Celkové hodnocení: 2.96

(5 = Nejvíce oslovující)