Tělesné uzdravení

Jan Branich

Vnímal jsem, že mě Ježíš miluje a že to On takto promluvil skrze o. Jamese M. Byl jsem dojatý, chválil Boha a děkoval Mu. Žádnou změnu jsem nepociťoval. Ale věřil jsem. Další týden jsem se objednal na nefrologii.
 
   Zapomínat na Boží milosrdenství by nebylo správné. K posílení víry v Ježíše Krista pro ty, kdo hledají pravdu, odpuštění, kdo věří v zázraky a také pro ty, kdo Krista neznají. Moje svědectví o uzdravení nemocných ledvin, jater a ekzému, díky Kristově milosrdenství a modlitby o. Jamese Manjackala. Od dvou let jsem měl ekzémy na rukou. V horších stavech byly popraskané až do krve. Bylo mi řečeno, že ekzémy jsou kvůli špatně fungujícím nebo nemocným ledvinám. V pozdějším věku se funkčnost ledvin zhoršila tak, že jsem musel chodit na pravidelnou kontrolu do nemocnice na nefrologii. Věděl jsem, že můj zdravotní stav je hodně špatný a zhoršující se. Ekzémy se rozlézaly až k loktům a objevovaly se i jinde. Taky jsem měl dost poškozená játra. Uvědomoval jsem si, že mě doktoři asi neuzdraví. Začal jsem doufat v záchranu v Ježíši Kristu.    Jel jsem na exercicie s o. Anthonym S. a tam jsem pochopil, že Bůh chce, abych na něj spoléhal, vytvořil si k němu vztah a měl víru. A pak mě uzdraví. Vyhledával jsem a četl v Bibli sv. o všech uzdraveních, a snažil se je prožít osobně, jako by se mě to týkalo. Připoutával jsem se ke Kristu. Modlitby, svátosti, čtení z Bible každý den, půst, almužny, atd.. Potom jsem se zúčastnil jednodenního setkání s o. Jamesem Manjackalem v Koclířově. Bylo to první sobotu v červnu 2011. Když po mši sv. probíhalo ohlašování uzdravovaných, jmenoval většinou ženská jména. Přemýšlel jsem nad tím. Potom řekl, "jsou uzdravování lidé s nemocí jater a ledvin. Čtyři Jany jsou uzdravovány." A já jsem si v duchu řekl, " zase ženské." O. James na to do mikrofonu, "i ty Jane jsi uzdravován." V duchu jsem si řekl, že "proč bych to měl být já? Vždyť kolik je tu Janů?" A o. James opět do mikrofonu "věř Jane! Ty jsi uzdravován. Věř." Od té chvíle jsem nepochyboval. Vnímal jsem, že mě Ježíš miluje a že to On takto promluvil skrze o. Jamese M. Byl jsem dojatý, chválil Boha a děkoval Mu. Žádnou změnu jsem nepociťoval. Ale věřil jsem. Další týden jsem se objednal na nefrologii. Vzali mě přibližně až za dva a půl měsíce. To už jsem měl ekzém jen na pravé ruce. Levá byla už úplně zdravá. Doktoři se divili, když vzorky z moči a krve vyšly výborně. Říkali, že jsem zdravý, a proč tady chodím. Pátrali, kde se stala chyba, a že musím jít za 3/4 roku ještě jednou na celkovou kontrolu i se sonografií. Tak jsem je nechal pátrat a svědectví odložil na příště. Za tu dobu se ekzémy téměř zcela vyhojily. Jen na třech prstech pravé ruky se občas objeví nepatrné suché mapky. Kdo ví proč. Možná abych nezapomněl. Když jsem přišel na druhou kontrolu, tak zjistili, že ta malá ledvina je zvětšená do normálu na 11,6 cm a ta nemocná s hraniční velikostí je zmenšená na 11,3cm. A vzorky z moči a krve vyšly opět výborně. Doktoři si nevěděli rady a začali zpochybňovat přístroje a práci svých kolegů atd... Tak jsem jim vysvětlil, jak se věci mají, a že nemusí nic a nikoho práci zpochybňovat. Přijali tuto skutečnost i s tím, že se přijdou podívat na exercicie s o. Jamesem Manjackalem. A taky si přečtou něco z Bible. Pak mě vyřadili z evidence pacientů. Jsem zdráv.
   Chvála patří Kristu Králi. Děkuji Ti Ježíši :) Jan Branich

Kategorie:

Zobrazeno 1266x

Celkové hodnocení: 3.07

(5 = Nejvíce oslovující)