Ježíš


Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen.
Jan 3,16-17

Přečti si svědectví lidí, kteří
mají osobní zkušenost
s Ježíšem

Zpět na úvodní stranu

Lze prožít Boží Lásku ?

Ludvík Šojdr

... Bez této osobní zkušenosti s BOŽÍ LÁSKOU totiž zůstává víra na úrovni prázdné teorie bez energie a odvahy ji začít v životě praktikovat ... Lze prožít Boží Lásku ?

Skutečnost, že Bůh miluje člověka, je základní pravdou křesťanské víry. Křesťané, kteří tuto pravdu na rozumové úrovni přijímají, však zpravidla postrádají osobní zkušenost s tímto „darem shůry“. Tento stav lze obrazně přirovnat k víře, že auto slouží k jízdě, aniž bychom se kdy autem skutečně projeli, přestože ta možnost se nám nabízí. Abychom však začali víru v situacích každodenního života skutečně žít (což je současně i podmínkou zjistit, že Bůh skutečně žije a jedná), je k tomu bezpodmínečně nutné do tohoto „auta“ Boží lásky nasednout a alespoň jednou se jím projet. Bez této osobní zkušenosti s BOŽÍ LÁSKOU totiž zůstává víra na úrovni prázdné teorie bez energie a odvahy ji začít v životě praktikovat. Bez zkušenosti s Boží láskou je křesťanství shrbeným a smutným náboženství o jehož nepřesvědčivé svědectví ani nikdo nestojí…

Bůh má však jinou představu. Má bytostný zájem rozbíjet špatné karikatury, které si o Něm vytváříme, má bytostný zájem na tom, aby všichni poznávali jeho milující, Otcovskou tvář.

Je jistě více prostředků, jak vytvořit atmosféru víry, kde Bůh může intenzivněji jednat v srdci člověka. Jedním z nich, který jsme ve Společenství pro Ježíše přijali za svůj, je Kurz Filip. Třídenní duchovní cvičení o základních pravdách víry, jehož vnitřní i vnější struktura je inspirována způsobem předávání víry, který před 2 tisící lety velmi úspěšně (jak je z Bible zřejmé) praktikovala prvotní církev.

Již stovky účastníků Kurzu Filip vydali svá svědectví, že se jeho v průběhu, ale i následně po něm, setkali se samotným Ježíšem, s Boží láskou, s Duchem svatým, s jeho dary… Každý nějak jinak, každý zcela individuálně, vždy zcela nečekaně a překvapivě… Ano, toto setkání s Boží milostí nelze nějak naprogramovat, přesně připravit, zinscenovat. Lze však vytvořit prostor, kde Bůh se svými dětmi skutečně jedná a obrací je celým jejich životem k sobě, aby pak mohli s odvahou vykročit po Jeho cestě, kterou pro každého člověka, s pečlivostí a dokonalostí Nebeského Otce, připravil.

Kurz Filip je určen především pro křesťany, kteří touží žít plný život ve společenství s Bohem, avšak stále postrádají k této cestě vnitřní sílu…

Kurz Filip je určen stejně tak i pro nevěřící, kteří hledají pravdu o svém životě a touží po setkání s Dárcem života…

Kurz Filip je ale určen i pro ty křesťany, kteří již osobní zkušenost s Boží mocí mají, žijí každodenně toto své obrácení, a kteří touží plodně předávat víru, naději a lásku všude tam, kde se tyto životní hodnoty nedostávají…

Pokud tedy máš o účast na kurzu Filip zájem, vyjádři jej odesláním níže uvedeného oznámení (nebo pohlednicí či korespondenčním lístkem s uvedenými údaji). Další kurz Filip uspořádáme v okamžiku, kdy bude dostatečný počet zájemců. Na základě tohoto oznámení Tě co nejdříve vyrozumíme o podmínkách účasti.

 

Mám zájem o účast na KURZU FILIP

Jméno: ..........

Příjmení:..........

Ulice, čp.:...........

PSČ, obec:...........

Tel.:..........

Podpis:..........

Údaje pošli (nebo jinak doprav) na adresu:

Společenství pro Ježíše Kroměříž, 767 01 Kroměříž, Riegrovo nám. 168

mobil 603 231 601; telfax.:573 336 936

brana@email.cz

AKTUÁLNÍ DODATEK:

Termín dalšího Kurzu Filip byl stanoven na 23.4. až 25.4. 2010

Přihláška na Kurz Filip zde

Zobrazeno 23789x od 21. 12. 2002
Zpět na úvodní stranu

Hodnoceno 1982x, aktuálně 2.86 bodů

Jak Tě článek oslovil? 0 1 2 3 4 5  (5 = nejvíce)
Kategorie
Ostatní (32)
Zázraky (1)
Zjevení (1)
O kurzu Filip (1)
Okultismus (5)
Povzbuzení víry (19)
Boží zásah (11)
Uzdravení vztahů mezi lidmi (1)
Dary Ducha svatého (3)
Osobní zkušenost s Boží láskou (12)
Satanismus a jeho projevy (4)

Pro přidávání diskuzních příspěvků se musíte přihlásit.

Diskuze ke článku