Ježíš


Cožpak může zapomenout žena na své pacholátko, neslitovat se nad synem vlastního života? I kdyby některé zapomněly, já na tebe nezapomenu.
Izajáš 49,15

Přečti si svědectví lidí, kteří
mají osobní zkušenost
s Ježíšem

Zpět na úvodní stranu

Setkání s Ježíšem

Jitka Buchtová

Slzy, které se nedaly zastavit, se mi draly z očí a vůbec jsem nevěděla, proč pláču. V tu chvíli mé slzy dopadaly i na Ježíšovy dlaně a viděla jsem i slyšela : ,,každou Tvoji slzu poměním v růži...,, Setkání s Ježíšem

Ráda bych se sdělila o zážitku s P. Ježíšem, kterého se mi dostalo právě na kurzu Filip. Než začnu psát, hluboce smekám nad přípravou a průběhem kurzu. Ani ve snu by mě nenapadlo, že i laici mohou být tak úzce spojeni s Ježíšem, a pod vedením Jeho DUCHA konat službu lidem na cestě k Otci.O začátku kurzu jsem se dozvěděla dost nakrátko před zahájením a moc jsem si přála se ho zúčastnit i s rodinou. S manželem, který se takových akcí nezúčastňuje a se svou dcerou, která měla problémy se závislostí a odešla předčasně z komunity.Ve středu jsem zapálila svíčku a chtěla jsem si číst. Protože jsem nevěděla jak se vše vyvine, nemohla jsem se soustředit. Cítila jsem nutkání vzít růženec a modlit se jej (přestože se jej nerada modlím). S takou lehkostí a touhou jsem se ještě snad nemodlila, zcela zřetelně jsem vnímala pomoc a ochranu P. Marie. Všechnu starost jsem jí odevzdala. A Matička se opravdu postarala. Jeli jsme všichni tři.První den pobytu na Vranově dcera snášela velmi těžce, byla natlačená v koutku na posteli a měla sto chutí zničit obrázky i s křížem. Jediné, co nás pojilo byla nit lásky, a skrze ni postupně během dalších dnů Pán proměňoval její srdce. Druhý den již byla schopna přijít i na promluvy, ale jak mělo přijít přijetí P. Ježíše do našeho života, nemohla vydržet a odešla. To stejné bylo i před sesláním Ducha Svatého. Těšila jsem se a doufala, že dostaneme milost vysvobození. Tušila jsem, že jsem na tomto místě právě proto. Trápení, které jsme prožívali s manželem během posledních let se vystupňovalo.Intenzivní prožívání Boží přítomnosti, které jsme prožívali na kurzu, mě dodávalo naději. Při seslání Ducha Svatého jsme všichni zpívali a chtěli se Jemu otevřít . A Bůh ke mně přišel. Nejdříve jsem viděla kříž a osobu, která z něj sestupuje. Nevěděla jsem, jestli to není moje fantazie a hledala odpovědi. Tvář vidět nebyla, ale viděla jsem trnovou korunu, co mi podával a svaté ruce, na kterých byly krvavé, čerstvé rány. Slzy, které se nedaly zastavit, se mi draly z očí a vůbec jsem nevěděla, proč pláču. V tu chvíli mé slzy dopadaly i na Ježíšovy dlaně a viděla jsem i slyšela : ,,každou Tvoji slzu poměním v růži...,,Hrozně jsem se bála té trnové koruny. Pomyšlení na utrpení, když ji přijmu, bylo nesnesitelné...strach... nevědomí co bude... Nyní vím, že Ježíš mojí mateřskou bolest použije na jiném, potřebném místě. A slibuji můj Pane... buď vůle Tvá.Chci poděkovat P. Marii za její modlitbu, kterou mi připomněla v kapli, manželovi za lásku, p. Jiřímu, který mě moc pomohl při pochopení Božího záměru a všem lidem, co byli na kurzu, že jsou. Jste světlem dnešnímu světu před příchodem našeho Pána.P.S. Přesně za měsíc po kurzu mě Pán poslal na první setkání Opravdového života v Bohu.Sláva nejsvětějšímu SrdciJitka Buchtová, únor 2008

Zobrazeno 14874x od 03. 02. 2008
Zpět na úvodní stranu

Hodnoceno 681x, aktuálně 3 bodů

Litujeme, ale nulou mají právo hodnotit pouze lidé, kteří jsou ochotni vydat své svědectví.
Pošlete-li své svědectví, budete mít právo dále hodnotit.
Jedno ze svědectví jste nulou hodnotili dne 08. 08. 2022. (IP: 35.172.223.251)
Chcete-li sponzorovat překlad svědectví
"Setkání s Ježíšem"
z češtiny do...
  Cena za překlad Můžete zde:
...angličtiny 300 Kč Sponzorovat
...němčiny 300 Kč Sponzorovat
Proč sponzorovat překlady? Jak sponzorovat překlady?
Sponzor překladu
M M M, M
M
M
IČ: M
M
M
M, M, M M
tel.: M
M M
_ _ _, _
_
_
IČ: _
_
_
_, _, _ _
tel.: _
_ _
Kategorie
Ostatní (140)
Kurz Filip (53)
Uzdravení fyzické (48)
Okultismus (28)
Obrácení (142)
Povzbuzení víry (153)
Vyslyšení modlitby (94)
Boží zásah (187)
Uzdravení vztahů v manželství (13)
Katolické svědectví (55)
Uzdravení vztahů mezi lidmi (19)
Dary Ducha svatého (50)
Osobní zkušenost s Boží láskou (168)
Slovensky (34)
Uzdravení vnitřní (28)
Uzdravení z alkoholismu (11)
Satanismus a jeho projevy (15)
Osvobození z drogové závislosti (11)
Uzdravení z nenávisti vůči lidem (4)
Desátek a požehnání v hmotné oblasti (7)
Uzdravení z depresí (15)
Kurz Alfa (14)

Pro přidávání diskuzních příspěvků se musíte přihlásit.

Diskuze ke svědectví