Ježíš


Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.
Zj 3,20

Přečti si svědectví lidí, kteří
mají osobní zkušenost
s Ježíšem

Zpět na úvodní stranu

O tom, jak ke mně promluvil Bůh.

Jaromír Vaculík

A já jsem v tu chvíli poznal, že právě teď mě Bůh oslovil. Že mi odpověděl na to, co jsem po něm chtěl. Byl jsem velmi dojatý za tu přízeň a za ten dar. A ještě více jsem si uvědomil, jak mě má rád. O tom, jak ke mně promluvil Bůh.

Je čtvrtek, dne 2. února roku 2006. Je krátce před půlnocí. Ve 20.00 jsem si šel lehnout do postele. Snažím se vždy děkovat Pánu Bohu za prožitý den a při těchto modlitbách prožívám pocit těsné blízkosti u Boha, Ježíše a Panny Marie. Před modlitbami se už roky vždy odvolávám na Plamen lásky Neposkvrněného Srdce Panny Marie, a to vždy konkrétní modlitbou.

Dnes jsem se rozhodl, že se před spaním též pomodlím radostný růženec. Vždy si vyslovím nějaké přímluvy. První z nich byla za celou rodinu mé bývalé ženy. Pak jsem poprosil Ducha Svatého, aby mě osvítil a dal mi poznat, co mám dělat pro to, abych si dokázal uvědomit, co po mně Pán Bůh v mém životě chce. Prosil jsem, abych dokázal dobře reagovat svým myšlením, slovy i skutky a celým svým životem na to, jaké má Pán se mnou úmysly, co je pro mě určeno v jeho plánu. Také jsem vyslovil prosbu o pomoc, abych dokázal zhodnotit hřivny, které mi On propůjčil.

Potom jsem se tento růženec pomodlil. Cítil jsem, že bych se měl pomodlit další růženec. Pojal jsem touhu opět vyslovit nějaké přímluvy. V tu chvíli jsem si uvědomil, že vlastně ani nevím o co mám prosit. Chtěl jsem, aby ta prosba byla co nejsilnější, vše obsahující. Denně se ve svých modlitbách obracím též k Duchu Svatému. Tak i teď jsem na něj začal myslet. A oslovil jsem Jej asi takto: "Duchu Svatý, prosím, osviť mne, abych poznal, o co mám nyní Pána Boha prosit. Protože já sám nejsem schopen vybrat tu nejpříhodnější prosbu."

Chvíli jsem rozjímal a pak jsem se začal modlit další růženec. Po dvou desátcích jsem si uvědomil, že se učí, že modlitba je vlastně rozhovor s Bohem. A já si náhle uvědomil, že tato moje modlitba je vlastně jen monologem. Že skutečně já mluvím k Bohu, ale momentálně se mi nedostává od Něj žádné odezvy. Uvědomil jsem si, že Bůh k nám mluví v Bibli.

Odložil jsem růženec a vzal jsem do rukou Bibli. Po krátkém uvažování jsem se rozhodl, že Bibli otevřu v místě, kde jsou evangelia. Tak jsem ji tam otevřel. Prstem jsem si ukázal na náhodné místo na stránce. Takže to, co jsem otevřel, byla kniha Římanům, 8. kapitola, 28. verš. Cituji: "Vím, že všechno napomáhá /že Bůh všechno řídí/ k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí."

Dále jsem četl od začátku toho odstavce, od verše 26: "Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním."

Verš 27: "Ten, který zkoumá srdce, ví, co je úmyslem Ducha, neboť Duch se přimlouvá za svaté podle Boží vůle."

A já jsem v tu chvíli poznal, že právě teď mě Bůh oslovil. Že mi odpověděl na to, co jsem po něm chtěl. Byl jsem velmi dojatý za tu přízeň a za ten dar. A ještě více jsem si uvědomil, jak mě má rád.

Ing. Jaromír Vaculík, Prusinovice, únor 2006

Zobrazeno 11210x od 30. 03. 2006
Zpět na úvodní stranu

Hodnoceno 533x, aktuálně 3.06 bodů

Jak Tě svědectví oslovilo? 0 1 2 3 4 5  (5 = nejvíce)
Chcete-li sponzorovat překlad svědectví
"O tom, jak ke mně promluvil Bůh."
z češtiny do...
  Cena za překlad Můžete zde:
...angličtiny 300 Kč Sponzorovat
...němčiny 300 Kč Sponzorovat
Proč sponzorovat překlady? Jak sponzorovat překlady?
Sponzor překladu
M M M, M
M
M
IČ: M
M
M
M, M, M M
tel.: M
M M
_ _ _, _
_
_
IČ: _
_
_
_, _, _ _
tel.: _
_ _
Kategorie
Ostatní (140)
Kurz Filip (53)
Uzdravení fyzické (48)
Okultismus (28)
Obrácení (142)
Povzbuzení víry (153)
Vyslyšení modlitby (94)
Boží zásah (187)
Uzdravení vztahů v manželství (13)
Katolické svědectví (55)
Uzdravení vztahů mezi lidmi (19)
Dary Ducha svatého (50)
Osobní zkušenost s Boží láskou (168)
Slovensky (34)
Uzdravení vnitřní (28)
Uzdravení z alkoholismu (11)
Satanismus a jeho projevy (15)
Osvobození z drogové závislosti (11)
Uzdravení z nenávisti vůči lidem (4)
Desátek a požehnání v hmotné oblasti (7)
Uzdravení z depresí (15)
Kurz Alfa (14)

Pro přidávání diskuzních příspěvků se musíte přihlásit.

Diskuze ke svědectví