Ježíš


Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen.
Jan 3,16-17

Přečti si svědectví lidí, kteří
mají osobní zkušenost
s Ježíšem

Zpět na úvodní stranu

Nic jsem neočekával a obdržel jsem hodně.

Josef Zetík

...Připadal jsem si jako ve společnosti prvních křesťanů, v ovzduší plném pokoje, lásky a bratrství... Nic jsem neočekával a obdržel jsem hodně.

Kurz Filip byl pro mne značným duchovním obohacením. Nic jsem neočekával a obdržel jsem hodně. Připadal jsem si jako ve společnosti prvních křesťanů, v ovzduší plném pokoje, lásky a bratrství. Byla to ukázka toho, jak bychom měli žít ve svých společenstvích, jaké prostředí vytvářet. Kdo přišel se srdcem otevřeným a duší připravenou na setkání, k tomu přišel Ježíš i Duch svatý a naplnil jeho srdce pokojem a láskou. Kdo přišel pouze ze zvědavosti, ten pouze uspokojil svoji zvědavost. Ježíš, apoštolé i učedníci žili stále mezi lidmi a učili je. Dnešní kněží, kromě misionářů, žijí v kancelářích farních úřadů, v biskupských palácích, v klášterních celách. Kurz Filip byl názorným příkladem, jak by měli kněží pracovat. Dobře připravený a dobře řízený program kurzu a pocit blízkosti Ježíše ve svatostánku jsou školou svatosti. Po vykonání tohoto kurzu mám pocit, že jsem postoupil o stupeň výše v duchovním životě. Práce ve skupinách umožnila jednotlivcům sdělit si své životní těžkosti a vyměnit si zkušenosti v jejich řešení. Byl to skvělý nápad vypracovat takovou strukturu kurzu a vyvolat pocit stálé přítomnosti Boží.

Josef Zetík, Krnov 78 let, květen 1998

Zobrazeno 18588x od 21. 12. 2002
Zpět na úvodní stranu

Hodnoceno 1021x, aktuálně 2.93 bodů

Litujeme, ale nulou mají právo hodnotit pouze lidé, kteří jsou ochotni vydat své svědectví.
Pošlete-li své svědectví, budete mít právo dále hodnotit.
Jedno ze svědectví jste nulou hodnotili dne 08. 08. 2022. (IP: 35.172.223.251)
Chcete-li sponzorovat překlad svědectví
"Nic jsem neočekával a obdržel jsem hodně."
z češtiny do...
  Cena za překlad Můžete zde:
...němčiny 100 Kč Sponzorovat
Proč sponzorovat překlady? Jak sponzorovat překlady?
Sponzor překladu
M M M, M
M
M
IČ: M
M
M
M, M, M M
tel.: M
M M
_ _ _, _
_
_
IČ: _
_
_
_, _, _ _
tel.: _
_ _
Kategorie
Ostatní (140)
Kurz Filip (53)
Uzdravení fyzické (48)
Okultismus (28)
Obrácení (142)
Povzbuzení víry (153)
Vyslyšení modlitby (94)
Boží zásah (187)
Uzdravení vztahů v manželství (13)
Katolické svědectví (55)
Uzdravení vztahů mezi lidmi (19)
Dary Ducha svatého (50)
Osobní zkušenost s Boží láskou (168)
Slovensky (34)
Uzdravení vnitřní (28)
Uzdravení z alkoholismu (11)
Satanismus a jeho projevy (15)
Osvobození z drogové závislosti (11)
Uzdravení z nenávisti vůči lidem (4)
Desátek a požehnání v hmotné oblasti (7)
Uzdravení z depresí (15)
Kurz Alfa (14)

Pro přidávání diskuzních příspěvků se musíte přihlásit.

Diskuze ke svědectví