Ježíš


I kdyby ustoupily hory a pohnuly se pahorky, moje láska od tebe neustoupí.
Izajáš 54,10

Hier kannst du Zeugenaussagen von Menschen lesen,
die eine persönliche Erfahrung
mit Jesus gemacht haben

Svědectví-de | Kurs Alfa