Ježíš


I kdyby ustoupily hory a pohnuly se pahorky, moje láska od tebe neustoupí.
Izajáš 54,10

Hier kannst du Zeugenaussagen von Menschen lesen,
die eine persönliche Erfahrung
mit Jesus gemacht haben

Poslat svědectví můžou pouze registrovaní a přihlášení.
Pokud nejste přihlášení, můžete se přihlásit.
Pokud nejste zaregistrovaní, můžete se zaregistrovat.